Because of rampant spamming of guestbooks the submission of new entries online has been disabled. Please email your comments via the link below and they will be added to this guestbook by hand.

Z uwagi na to, że księgi gosci są nieustannie atakowane przez spamerów, możliwosc wpisywania się do księgi "online" została wyłaczona. Proszę o wysyłanie komentarzy na email poniżej. Zostaną one dodane "ręcznie" do tej księgi gosci.

Submit your comments here: